MENU

MAZOWSZE. Analizy i Studia

 

 

Zainicjowana w 2006 roku seria wydawnicza MAZOWSZE. Analizy i Studia powstała z myślą o rozpowszechnianiu badań, ekspertyz i analiz opracowywanych na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotychczas Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydało prawie czterdzieści zeszytów, w których publikowane były opracowania obejmujące swym zakresem m.in. tematykę rozwoju szlaków turystyczno-kulturowych na Mazowszu (pasma: Omulwi, Narwi, Wigi, Wkrwy, Skrwy oraz Bugu i Liwca), jak i prace dotyczące zagadnień oraz obszarów problemowych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2004 r. (obszary: ostrołęcki, nadbużański, radomski, mławsko-żuromiński i płocki).   W przyjetym w 2014 r. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego znajdują sie nowe obszary problemowe.

Adres redakcji:
Redakcja MAZOWSZE. Analizy i Studia
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1 ; 00-301 Warszawa
tel. 0-22 518 49 33, fax. 0-22 518 49 49
e-mail:
redakcja@mbpr.pl
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl