MENU

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

 

BIURO W WARSZAWIE

 

Zespół Organizacyjno-Administracyjnego podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora MBPR ds. Logistyki. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej dla całego Biura. Wśród szczegółowych prac wykonywanych przez Zespół można wymienić: 

 • administrowanie pomieszczeniami Biura oraz nadzór nad ich konserwacją i obsługą techniczną,
 • gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej,
 • prowadzenie archiwum,
 • prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego,
 • nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego i baz danych oraz stroną internetową Biura,
 • administrowanie siecią komputerową,
 • planowanie i organizacja zamówień publicznych,
 • zakup materiałów, innych środków trwałych i usług,
 • zabezpieczenie potrzeb transportowych;
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej;
 • zapewnienie właściwych warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Biura;
 • obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Biura;
 • obsługa programów realizowanych w MBPR;
 • prowadzenie działalności w zakresie public relations MBPR. 

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl