MENU

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

 

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

Plan wykonawczydo Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze
w obszarze Przestrzeń i Transport
ZAŁĄCZNIK NR 1- LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 2- OPIS PROJEKTÓW (FISZKI)
ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW - PROJECT PIPELINE
ZAŁĄCZNIK NR 4 – RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport
FORMULARZ KONSULTACYJNY -

Projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport
wraz ze Strategiczną Prognozą Oddziaływania na Środowisko

 

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl