MENU

PRAKTYKI

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie umożliwia odbycie praktyk studenckich. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie bezpośredniej pisemnej prośby do Dyrektora Biura dotyczącej odbycia w MBPR praktyki studenckiej. W treści prośby należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko, przewidywany termin praktyki, kierunek studiów, rok studiów oraz miejsce odbywania praktyki: Warszawa, czy oddziały terenowe MBPR. 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl