MENU

Dokumenty Zatwierdzone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 -2013)
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 -2013)
 • Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship(nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 -2013)
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 -2013)
 • Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący) 
 • Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący
 • Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009(2005) 
 • Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2011) wersja pełna
 • Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2011) wersja skrócona
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 wersja skrócona
 • Development strategiy of the mazowieckie voivodship 2030(abridged verion)

 

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl