MENU

ROZPATRZENIE UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2030 + INNOWACYJNE MAZOWSZE

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

        Formalny termin przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu dobiegł końca 10 października br.

     Ze względu na fakt, że nadal wpływają uwagi i wnioski od właściwych organów opiniujących, chcąc uwzględnić w możliwie najszerszym zakresie zasadę partycypacji społecznej, sprawozdanie zawierające ostateczne ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, umieścimy niezwłocznie  na naszej stronie po otrzymaniu  stosownych opinii oraz akceptacji sprawozdania przez  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl