MENU

Kierownictwo

dr Elżbieta Kozubek
Dyrektor Biura
 
dr Michał Czaykowski
Zastępca Dyrektora
ds. Uzgodnień i Opinii
 
Marek Lipiński
Zastępca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl