MENU

Pierwsze posiedzenie MFT

 

 

 

I posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

 

W dniu 27 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT) powołanego Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 574/242/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
Utworzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego wynika z zaleceń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), w której podkreślono potrzebę budowania zintegrowanego systemu monitorowania polityk publicznych. Niezależnie od tej rekomendacji, Samorząd Województwa Mazowieckiego uważa monitorowanie rozwoju regionu za kluczowe.
Forum jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. Regularne spotkania MFT pozwolą na czynny udział różnych środowisk w pracach związanych z programowaniem polityki rozwoju Mazowsza.
Spotkanie, któremu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, poświęcono na:
- zaprezentowanie regulaminu odbywania posiedzeń i realizacji zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego;
- prezentację projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze oraz efektów poszczególnych etapów konsultacji społecznych tego dokumentu;
- przedstawienie planowanego zakresu prac Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego do końca 2013 r.;
- zaprezentowanie projektu badawczego Samorządu Województwa Mazowieckiego Trendy rozwojowe Mazowsza, którego rezultaty będą wykorzystywane przez Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne. 

 PREZENTACJE


  Mazowieckie Forum Terytorialne – inauguracja prac

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne

Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

 


© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl