MENU

Dokumenty Zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zarząd – dokumenty zatwierdzone przez zarząd Województwa Mazowieckiego

  • Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(2004)
  • Informacja o Prognozie oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(2004)
  • Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego(2006)„nie obowiązuje”
  • Informacja o Prognozie oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego(2006)„nie obowiązuje”
  • Informacja dotycząca postępowania przy opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii(2006)„nie obowiązuje”
  • Strategia rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu (projekt) 
  • Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2011)
  • Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2012/13)

 

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl