MENU

Komunikat o przyjęciu Planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1546/183/16 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Planu.

 

Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport obowiązuje od dnia 4 października 2016 r.

 

W najbliższych dniach zostanie przekazany do Komisji Europejskiej jako spełnienie warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich, objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014–2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym, co pozwoli na certyfikowanie środków w ramach działania 7.1 Transport i 7.2. Kolej.

 

Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych  Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl), Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (www.archiwum.mbpr.pl), Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego (www.funduszedlamazowsza.eu), Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialog.mazovia.pl) oraz  na Portalu Organizacji Pozarządowych (www.ngo.pl).”

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport – dokument oryginalny, dokument WCAG.

  załącznik nr 1 do załącznika nr 1 - Lista projektów inwestycyjnych – dokument oryginalny, dokument WCAG
  załącznik nr 2 do załącznika nr 1 - Opis projektów (Fiszki) – dokument oryginalny, dokument WCAG
  załącznik nr 3 do załącznika nr 1 - Gotowość projektów do realizacji - Project pipeline – dokument oryginalny. dokument WCAG
  załącznik nr 4 do załącznika nr 1 - Rankingowa lista projektów inwestycyjnych – dokument oryginalny, dokument WCAG
   
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r  – dokument oryginalny, dokument WCAG.
 3. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu wykonawczego – dokument oryginalny, dokument WCAG.
© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl