MENU

Statut

Tekst jednolity na podstawie: Załącznika uchwały nr 48/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 maja 2021 r.

Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl