MENU

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

 

BIURO W WARSZAWIE

 


Zespół Kadr i Szkolenia zajmuje się w szczególności :

  • prowadzeniem spraw osobowych pracowników Biura,
  • sprawami związanymi z naborem pracowników do pracy w Biurze,
  • organizowaniem służby przygotowawczej dla procowników Biura
  • okresową oceną kwalifikacyjną pracowników Biura,
  • realizacją działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

Ponadto przez pracowników Zespołu przygotowywane są sprawozdania m.in. dla: Urzędu Statystycznego, PFRON, ZUS. Zespół współpracuje także przy opracowywaniu zasad polityki personalnej Biura i uczestniczy w jej realizacji. 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl