MENU

METREX

METREX

Organizacja METREX (Metropolitan Regions Network) działająca od 2005 roku jest siecią ok. 40 europejskich regionów i obszarów metropolitalnych, w ramach której kluczowi decydenci mogą wspólnie dzielić się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami w europejskich sprawach metropolitalnych. 

Celem organizacji jest podjęcie wyzwania spójności terytorialnej w Europie i promowanie policentrycznych związków (powiązań) na poziomie metropolitalnym, ukierunkowanym na tworzenie ram policentrycznej Europy i podejmowanie działań w tym kierunku.


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w trzech przedsięwzięciach w ramach organizacji METREX:

  • InterMERTEX - program badający podobieństwa i różnice w organizacji zarządzania i planowania przestrzennego w metropoliach europejskich, 
  • PolyMETREX - RINA North - South Inerface, gdzie badano możliwości współpracy metropolii wschodniej ściany UE,

  • PolyMETREX - RINA Metropolitan Spatial Vision for Central Europe, którego celem było opracowanie koncepcji współpracy regionów Europy Środkowo Wschodniej i stworzenie przeciwwagi dla Pentagonu. 

 

 

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl