MENU

Relacja z Konferencji w Radomiu - Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim

     Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję rozpoczynającą proces konsultacji Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim.
     Konferencję, która odbyła się 29 listopada w siedzibie Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej, otworzył Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft, który wspólnie z Prezydentem Miasta Radomia Andrzejem Kosztowniakiem, zainaugurował obrady.
     Uczestnikami spotkania byli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Leszek Ruszczyk, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Kolei Mazowieckich - Roman Sielecki, pracownicy naukowi radomskich uczelni, studenci Politechniki, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele przedsiębiorców, pracownicy spółek kolejowych oraz członkowie organizacji pozarządowych.
     W ramach dwóch sesji wygłoszono następujące referaty:

     Sesja pierwsza:

  • Perspektywy rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Leszek Ruszczyk,
  • Perspektywy rozwoju kolei regionalnych w województwie mazowieckim –Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Kolei Mazowieckich - Roman Sielecki,
  • Rola i miejsce Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w systemie planowania i programowania rozwoju – podstawowe tezy i założenia –Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie - prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki,

     Sesja druga:

  • Trendy rozwoju transportu kolejowego w Polsce – Przewodniczący Komitetu Transportu PAN -prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch,
  • Konstrukcja oferty przewozowej na poziomie regionalnym i aglomeracyjnym – założenia metodyczne, przykłady rozwiązań z Europy – ETC Transport Consultants, Berlin - Torsten Perner,
  • Sieć kolejowa w województwie mazowieckim na tle kraju i Europy zachodniej. Perspektywy rewitalizacji nieczynnych linii, możliwości uzupełnienia sieci– Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - dr Szymon Komusiński,
  • Metodyka ewaluacji węzłów przesiadkowych w miastach – Uniwersytet Adama Mickiewiczaw w Poznaniu - dr Michał Beim,
  • Badanie możliwości wykorzystania transportu szynowego w obsłudze większych miast i aglomeracji – założenia metodyczne –Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Arkadiusz Kołoś.
  • Organizacja związków transportowych w aglomeracjach – przegląd doświadczeń –Uniwersytet Ekonomiczny w Gdyni dr Marcin Wołek,
  • Dostępność kolejowa miast województwa mazowieckiego w ruchu międzynarodowym – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr Jędrzej Gadziński.

     W dyskusji podkreślono wagę Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim.
     Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując spotkanie docenił wysoki poziom merytoryczny referatów i podziękował wszystkim uczestnikom konferencji. Zaprosił również do pisemnego przekazywania wniosków do powstającego Programu.

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl