MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisów internetowych  
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

 

  1. Wszelkie prawa do zawartości serwisów internetowych („serwisami”) będących własnością Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie („MBPR”) są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków należących do MBPR. Żadna część serwisów nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Dyrektora MBPR.
  2. MBPR oświadcza, że respektując prawo do prywatnościnie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pozwalających na identyfikację Użytkownika.
  3. Odnośniki do innych stron:

Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że MBPR nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez serwisy MBPR. Wprowadzenie takiego odnośnika w serwisach MBPR nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez MBPR za treść docelowej strony www.

      4. Informacje o użytkownikach gromadzonych w serwisach MBPR i sposób ich wykorzystania:

  • Adresy IP Użytkowników wykorzystujemy do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwisy MBPR.
  • Mechanizm Cookies: Serwisy MBPR wykorzystują cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom Użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisów. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisów MBPR.
  1. Kontakt: Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@mbpr.pl.
© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl