MENU

Zeszyt 2(43)/2015

Streszczenie

 Zeszyt 2(43)/2015Od roku 1989 w polskiej gospodarce, zmniejsza się udział sektora przemysłowego w tworzeniu krajowego PKB. Zmniejszenie znaczenia przemysłu przynosi niepożądane skutki dla gospodarki województwa mazowieckiego, zwłaszcza w obszarze rynku pracy. Przeprowadzone badanie miało na celu zdiagnozowanie potencjału przemysłu przetwórczego województwa mazowieckiego na poziomie lokalnym oraz możliwości tworzenia sieciowych powiązań gospodarczych w wybranych grupach przemysłu. Potwierdzało ono, że województwo mazowieckie posiada niewykorzystany potencjał, szczególnie w obszarze rozwoju przemysłu o dużych tradycjach w regionie tj. spożywczego oraz metalowego, gdzie dobre lub bardzo dobre warunki występują niemal w całym województwie mazowieckim oraz przemysłu drzewnego, meblarskiego, chemicznego i farmaceutycznego na obszarach o wysokiej wartości zagregowanego wskaźnika potencjału przemysłu.
 

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl