MENU

Aktualności - ZMIANA PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

2022-06-14

 

 

Szanowni Państwo!

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Nowelizacja wprowadza zakaz spalania węgla w Warszawie od października 2023 r. Z kolei z początkiem 2028 r. przepis wejdzie w życie także w powiatach podwarszawskiego „obwarzanka”.

Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

 1. Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych
  z wykorzystaniem tego węgla:
 1. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;
 2. od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.
 1. Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu
  1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.
 2. Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed
  1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.
 3. Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na stronie www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa

Załącznik : Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Wróćwróć...
© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl