MENU

Aktualności - Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze - przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

2022-05-26

 

24 maja 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Jest to kolejna edycja podstawowego dokumentu strategicznego regionu, określającego długofalową wizję rozwoju województwa, jak też średniookresowe kierunki działań i działania.

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa oraz inne podmioty. Stanowi też punkt odniesienia dla innych dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych tworzonych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ ma charakter zintegrowany. Dokument wskazuje pogrupowane tematycznie działania adresowane do całego województwa, jak też model struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz obszary strategicznej interwencji (OSI), w których interwencja ukierunkowana jest zarówno tematycznie, jak i terytorialnie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+
  2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2030+ Innowacyjne Mazowsze
  3. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA  NA ŚRODOWISKO do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze
  4. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze
Wróćwróć...
© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl